Noțiuni de fonetică II

fonetica

Continuăm astăzi seria lecțiilor de fonetică începută în articolul anterior.

Am discutat data trecută despre noțiuni precum diftongul, triftongul și hiatul. De data aceasta, vom aduce în discuție probleme care pot apărea în identificarea acestora și corespondența numărului de sunete cu cel de litere dintr-un cuvânt.

În acest sens, vorbim despre grupurile de sunete ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

Pentru grupurile ce, ci, ge, gi, acestea pot echivala cu un singur sunet atunci când în silaba respectivă se mai află o vocală. Spre exemplu, în cuvântul ceartă, în silaba cea se regăsește vocala a, ceea ce va însemna că grupul ce reprezintă un sunet. Implicit, în ceartă vom avea 5 litere și doar 4 sunete, iar ea nu poate fi considerat diftong.

Pe de altă parte, în cazul inexistenței unei alte vocale în silabă, știind faptul că silaba nu poate exista în absența vocalei, grupurilor respective le vor reveni 2 sunete. Spre exemplu, în cuvântul gemete, silaba ge nu are altă vocală, deci numărul de sunete va fi egal cu cel de litere în cazul de față ( 6 litere și 6 sunete ).

Situația diferă puțin în ceea ce privește grupurile de sunete che, chi, ghe, ghi. În cazul acestora, numărul de sunete va fi întotdeauna inegal cu cel de litere, din moment ce h nu reprezintă o consoană pronunțabilă aici. În plus, în cuvinte precum cheamă, în silaba chea există vocala, motiv pentru care grupului che îi revine un singur sunet. În acest fel, este vorba despre un cuvânt care conține 6 litere și doar 4 sunete și, implicit, ea nu este diftong.

În schimb, există cuvinte precum ghinion, unde silaba ghi nu conține o altă vocală, iar grupul ghi va fi echivant cu 2 sunete ( 7 litere și 6 sunete ). De aceea, accentuăm importanța de a observa dacă se mai găsește sau nu o vocală în silaba unde întâlnim aceste grupuri.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest