Modurile nepredicative ale verbului

Cele 8 moduri ale verbului

Lecția de gramatică de săptămâna aceasta se referă la modurile nepredicative/nepersonale ale verbului, formarea acestora și câteva dintre funcțiile lor sintactice.

În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că verbul cunoaște un total de 8 moduri ( 4 predicative/personale, care vor avea întotdeauna funcția de predicat verbal în propoziție și 4 nepredicative/nepersonale, care vor îndeplini alte funcții sintactice și nu cunosc categoria persoanei în analiza lor morfo-sintactică ).

Astfel, cele 4 din a doua categorie sunt reprezentate de:

a) modul infinitiv– constituie forma din dicționar a verbului, indicând conjugarea acestuia și fiind marcat, de regulă, prin prezența particulei a ( a mânca, a citi, a iubi, a învăța, a hotărî etc ). Infinitivul poate îmbrăca o serie de funcții sintactice, de la subiect ( A citi este pasiunea mea. ) până la atribut verbal ( Ideea de a pleca la munte nu era pe placul colegilor ). De asemenea, acesta poate fi complement direct, însoțind verbul a putea ( Pot cânta la pian. ), sau complement prepozițional ( Mă gândesc la a reîncepe facultatea ).

b) modul gerunziu– se distinge prin terminația -nd în ceea ce privește formarea ( citind, închizând, absolvind, nemaivăzând etc ). La rândul său, acest mod nepersonal poate fi, din punct de vedere sintactic, atât subiect ( S-a auzit fulgerând. ), atribut verbal/adjectival ( în funcție de realizarea sau nu a acordului în gen, număr și caz cu substantivul determinat, după cum se observă în exemplele: Oamenii suferind au fost imortalizați de către fotografii de război./Femeia șchiopătândă a fost ajutată să treacă strada. ), cât și circumstanțial de timp ( Intrând în cameră, a observat că avea musafiri. )

c) modul participiu– cunoscut pentru faptul că devine, în majoritatea situațiilor, prin conversiune ( schimbarea valorii gramaticale ), adjectiv participial ( provenit din verb la participiu ). Astfel, de cele mai multe ori, nu va fi analizat drept verb, ci drept adjectiv, situându-se lângă un substantiv, determinându-l și acordându-se cu respectivul în gen, număr și caz ( Exercițiul scris a fost dificil./ Melodia interpretată a avut un succes răsunător./ Sfaturile date l-au ajutat considerabil ). Implicit, acesta va îndeplini funcția de atribut adjectival.

d) modul supin– acesta este alcătuit din adăugarea unei prepoziții ( de, pentru, la, de la etc. ) în fața formei modului participiu ( cules, citit, învățat, iubit, spus etc. ). În ceea ce privește potențialele sale funcții sintactice, un verb aflat la modul supin poate fi subiect ( E ușor de înțeles. ), atribut verbal ( Lecția de învățat nu a fost lungă. ), nume predicativ (Textul este de citit. ), sau complement prepozițional ( Mihai s-a apucat de notat ideile principale. )

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest