Model punct de vedere bacalaureat istorie

Regele Ferdinand și regina Maria la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918

Recent v-am oferit o serie de sugestii privitoare la rezolvarea exercițiilor de la subiectul I al examenului de bacalaureat la istorie, exerciții care necesită în mod exclusiv selectarea informațiilor din sursele istorice date. Astăzi, ne dorim să vă ajutăm prin oferirea unui model pentru exercițiul 5 de la subiectul II, cel care implică formularea unui punct de vedere, apelând și de această dată la noțiunile din textul-suport.

Vom lua drept exemplu de subiect aceeași variantă din vara anului 2021 pe baza căreia discutasem exercițiile de la subiectul I:

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„Pentru a marca venirea la putere a primului guvern comunist, la 6 martie 1948 a fost
publicată Constituția Republicii Populare Române, aprobată în unanimitate de Adunarea Națională
la 13 aprilie 1948. Ea prevedea că «întreaga putere în stat vine de la popor și aparține poporului»,
prin Marea Adunare și prin consiliile populare. Marea Adunare Națională era «organul suprem al
autorității de stat», emitea legi, declara război și încheia pace. Prezidiul și Consiliul de Miniștri erau
responsabile numai în fața Marii Adunări Naționale. […]
Prima decizie majoră a Marii Adunări Naționale a fost naționalizarea industriei, transportului,
asigurărilor și sistemului bancar la 11 iunie 1948. Având drept scop lipsirea opoziției politice de sprijin
economic, dar mai ales concentrarea resurselor economice în mâinile Partidului Comunist Român,
naționalizarea fusese pregătită din vreme. Încă de la preluarea controlului asupra Ministerului
Industriilor, din decembrie 1945, prin intermediul comisiilor de refacere economică și al
recensământului concentrării întreprinderilor, Partidul Comunist Român a ținut să aibă o imagine
completă asupra economiei românești. Mai mult, încă de la 28 decembrie 1946, […] Banca Națională
a României a fost naționalizată, instaurându-se proprietatea și controlul direct al statului asupra
tuturor instituțiilor naționale de credit. […]
În august 1948 a venit și rândul învățământului. Toate școlile administrate de culte, precum
și cele aflate în proprietatea statelor străine au fost închise […]. Reforma radicală a instituțiilor de
învățământ a însemnat și epurarea drastică a corpului profesoral, mai ales a celui universitar.
Începând cu anul 1948, sute de intelectuali, mai cu seamă, specialiști ai științelor umaniste, au fost
înlăturați din învățământ, pentru ca apoi să li se însceneze o serie de procese.”
(I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova)

  1. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la măsurile adoptate în domeniul
    economic, în perioada 1945-1948, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.
    10 puncte

Luând în considerare valoare mare a punctajului care îi revine exercițiului, subliniem importanța rezolvării acestuia cu atenție, mai ales ținând cont de faptul că el nu necesită cunoașterea materiei, ci doar respectarea unei structuri și anumite capacități de analiză și parafrazare a informației.

Așadar, ne vom orienta după termenii-cheie incluși în cerință ( măsuri, economic, 1945-1948 ). Începem, în această manieră, prin a selecta cele două informații relevante, pe care le integrăm ulterior în punctul nostru de vedere: „Încă de la preluarea controlului asupra Ministerului Industriilor, din decembrie 1945 [ … ] Partidul Comunist Român a ținut să aibă o imagine completă asupra economiei românești.” și „Prima decizie majoră a Marii Adunări Naționale a fost naționalizarea industriei, transportului, asigurărilor și sistemului bancar la 11 iunie 1948.” Apelăm la trei puncte de suspensie între paranteze pătrate pentru a renunța la transcrierea informației care nu ne este utilă.

Odată alese cele două citate, trecem la conceperea efectivă a punctului de vedere. În structura acestuia, vom integra părerea personală și cele două argumente, formulate prin parafrazare ( reluarea aceleiași informații în cuvinte proprii ) și includerea secvențelor selectate. Pentru a face acestea, este nevoie de includerea unor conectori pe care îi evidențiem în model:

Referitor la măsurile adoptate în domeniul economic, în perioada 1945-1948, sunt de părere că acestea au însemnat adoptarea modelului sovietic în plan economic în țara noastră, ca urmare a instaurării regimului comunist.

În primul rând, economia era complet subordonată partidului care reprezenta unica forță politică din România vremii respective, conform practicii politice totalitare a monopartidismului: „Încă de la preluarea controlului asupra Ministerului Industriilor, din decembrie 1945 [ … ] Partidul Comunist Român a ținut să aibă o imagine completă asupra economiei românești.”

În al doilea rând, controlul asupra mijloacelor de producție a început prin procesul de naționalizare, trecere în proprietatea statului a băncilor, locuințelor, cinematografelor, instituțiilor de sănătate etc. : „Prima decizie majoră a Marii Adunări Naționale a fost naționalizarea industriei, transportului, asigurărilor și sistemului bancar la 11 iunie 1948.”

Menționăm faptul că nu este necesară formularea unei concluzii.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest