Limba română reprezintă unitatea etnică şi spirituală a neamului românesc. De-a lungul istoriei, românii au pierdut multe bătălii, însa în urma oricărei victorii sau infrângeri, aceştia şi-au conservat spiritul, datinile, obiceiurile şi conştiinţa natională prin intermediul ,,florii sufletului etnic al românimii”, după cum înşusi Mihai Eminescu numea limba română.

În prezent, peste 28 de milioane de oameni din toată lumea vorbesc româneşte. Limba română se predă în şcoli din 43 de ţări şi este vorbită oficial în 20 de state în care există comunităţi mari de români.

Importanţa exprimării corecte în limba română zace în implicarea şi acceptarea noastră în societate. Se spune că prima impresie este cea mai importantă şi într-adevăr o primă impresie nu va fi niciodată pozitivă dacă interlocutorul nostru foloseşte normele limbii române în mod eronat.

Deşi inconştient de acest lucru, primele reguli pe care un copil le urmează sunt cele ale limbii materne, atunci când invaţă să vorbeasca. Dacă copilul nu va beneficia de o ghidare corectă în invăţarea acestor norme, nu doar că va avea un nivel sărac al limbii, dar şi întreaga sa viaţă va fi la nivelul “aproximativ”, întrucât se va obişnui cu mult auzitul ,, merge şi asa”.

Regulile de îmbinare a cuvintelor urmează logica gândirii. Este greşit faţă de noi, faţă de strămoşii si urmaşii noştri să ajungem să alterăm această limbă prin greşelile pe care le facem. Intr-un final, limba este a noastră doar în măsura în care o vorbim, dar nu am fost noi cei care i-am stabilit regulile, de aceea trebuie să o respectăm. Să nu uităm, asadar cât de importantă şi iubită este limba română şi să o folosim ca atare, întrucât, după cum Vasile Alecsandri spunea, ,,limba este cartea de nobleţe a unui neam”.